ĐẠI NGHĨA BIOTECH
Video
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Kinh doanh
Điện thoại: (028)3756 1321


Email: dainghiabiotech@gmail.com

PHÂN BÓN LÁ CHO LÚA

TANO 602 (LÚA)
Giá: TIỀN MẶT: 120.000/chai (500ml)
TANO 701 (LÚA)
Giá: TIỀN MẶT: 120.000/chai (500ml)
TANO 704 (LÚA)
Giá: TIỀN MẶT: 120.000/chai (500ml)
TANO 705 (LÚA)
Giá: TIỀN MẶT: 120.000/chai (500ml)
Video clip