ĐẠI NGHĨA BIOTECH
Video
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Kinh doanh
Điện thoại: (028)3756 1321


Email: dainghiabiotech@gmail.com

PHÂN NPK

NPK 20.20.15
Giá: Ngừng kinh doanh
NPK 30.10.10
Giá: Ngừng kinh doanh
NPK 16.16.16
Giá: Ngừng kinh doanh
NPK 17.8.26
Giá: Ngừng kinh doanh
NPK 20-20-15
Giá: Ngừng kinh doanh
NPK 30-10-10
Giá: Ngừng kinh doanh
NPK 16-16-16
Giá: Ngừng kinh doanh
NPK 17-8-26
Giá: Liên hệ
NPK 14-6-18+TE
Giá: Liên Hệ
NPK 20-5-5+13S
Giá: Liên hệ
Video clip