Chính sách bảo mật người dùng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI NGHĨA

Time Giờ làm việc: 7h - 17h (Từ Thứ 2 đến Thứ 7)

Hotline Hotline: (028)3756 1321

Chính sách bảo mật người dùng
30/12/2020 07:24 AM 20 Lượt xem

  Chính Sách Bảo Mật của Phân bón Đại Nghĩa

  Chúng tôi tại Công ty Phân bón Đại Nghĩa cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật dữ liệu. Dưới đây là chi tiết về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi:

  1. Thu thập thông tin cá nhân:

  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng chỉ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm, xử lý đơn hàng, và tương tác với khách hàng. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và các thông tin khác liên quan đến đơn đặt hàng.

  2. Sử dụng thông tin cá nhân:

  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  - Xác nhận và xử lý đơn đặt hàng của bạn.
  - Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, và ưu đãi của chúng tôi.
  - Liên hệ với bạn về đơn đặt hàng hoặc thông tin liên quan khác.
  - Cải thiện dịch vụ của chúng tôi và tùy chỉnh trải nghiệm mua sắm của bạn.
  - Thực hiện các yêu cầu pháp lý hoặc bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi.

  3. Bảo mật thông tin cá nhân:

  Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc thay đổi. Các biện pháp này bao gồm mã hóa dữ liệu, quản lý truy cập, và các biện pháp an ninh khác.

  4. Không chia sẻ thông tin cá nhân:

  Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

  - Với các đối tác vận chuyển để giao hàng sản phẩm cho bạn.
  - Khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định chính phủ.
  - Khi có sự đồng ý rõ ràng từ bạn để chia sẻ thông tin.

  5. Quyền lựa chọn và cập nhật thông tin cá nhân:

  Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

  6. Cập nhật Chính Sách Bảo Mật:

  Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này từ thời gian này và bạn sẽ được thông báo về các thay đổi qua email hoặc trên trang web của chúng tôi.

  Chính Sách Bảo Mật của Công ty Phân bón Đại Nghĩa được thiết lập để đảm bảo sự bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tạo nền tảng cho trải nghiệm mua sắm an toàn và đáng tin cậy.

  0